Ekoznačení a vlastní environmentální tvrzení | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Ekoznačení a vlastní environmentální tvrzení

Termín „ekoznačení“ se používá pro označování produktů (výrobků i služeb), jejichž negativní dopad na životní prostředí je prokazatelně (změřitelně) nižší než u srovnatelných produktů. Je-li produkt ohodnocen jako méně škodlivý pro životní prostředí, získá (na základě doporučení třetí, nezávislé strany) právo užívat ekoznačku.

Environmentální tvrzení (VET, tzv. typ II environmentálního značení a prohlášení dle ISO 14 021) umožňuje firmě vyhlásit o svém produktu vlastní sdělení, nebo jej označit vlastním logem, které poukazuje na určitou pozitivní vlastnost vzhledem k vlivu na životní prostředí. Toto tvrzení nesmí být klamavé nebo zavádějící a vyhlašovatel musí být schopen každého kdykoliv ujistit o jeho pravdivosti.

Pro podnik, který se rozhodne profilovat své produkty jako šetrné k životnímu prostředí, představuje ekoznačka či vlastní environmentální tvrzení nespornou konkurenční výhodu. Držitel ekoznačky (stejně jako firma, která si nechá své VET registrovat) je zařazen do oficiální databáze, která slouží potenciálním zákazníkům jako důvěryhodný zdroj informací. Zákazníkem nemusí být jen běžný „malospotřebitel“, ale rovněž orgány státní či veřejné správy, pro které doporučení upřednostňovat výrobky s ekoznačkou vyplývá z usnesení vlády ČR č. 720/2000. Rovněž i pro některé zahraniční odběratele je základním požadavkem doklad o ekologické šetrnosti výrobku.

Ekoznačka i VET jsou také marketingovým nástrojem, který firma používá pro zviditelnění svých produktů. Odlišuje se tak od konkurence, a tím je zajímavá i pro média apod. Navíc zvyšující se poptávka spotřebitelů o takto „odlišné“ výrobky potvrzuje jeden ze vzrůstajících trendů udržitelné spotřeby – poptávka po zboží s nižším negativním dopadem na životní prostředí.

zpět