Užitečné odkazy | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Užitečné odkazy

www.cenia.cz/usv Informace o projektu „Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu”který proběhl v letech 2006 až 2008

www.empress.cz EMPRESS je dalším kontaktním místem v oblasti udržitelné spotřeby a výroby (USV) a poskytuje platformu pro přenos informací, ale i pro vytváření a výměnu know-how včetně vstupů pro tvorbu politiky podporující eko-efektivní řešení jako alternativy k regulaci a zbytečným ztrátám.

http://www.mzp.cz/cz/udrzitelna_spotreba_vyroba Stránky Ministerstva životního prostředí věnované problematice USV

http://moodle.usv-partner.cz/course/view.php?id=7 Úvodní kurz věnovaný problematice USV