FX 82 MS 2E CASIO

FX 82 MS 2E CASIO

Casio FX 82 MS 2E
Kalkulačka, která je víc než jen součet čísel.
Displej
Dvouřádkový LCD s alfanumerickým a numerickým řádkem.
Zobrazení mantisy a exponentu 10+2.
Paměť
Obsahuje funkci opakování a paměť pro proměnné.

Matematické funkce
240 funkcí pro pokročilé operace.

24 úrovní závorek
Aritmetika zlomků
Výpočty v úhlových soustavách stupně/radiány/grady
Převody mezi stupni/radiány/grady a polárními a kartézskými souřadnicemi
Goniometrické a hyperbolické funkce
Exponencionální a logaritmické funkce
Matematické funkce #, x#, x-1, 1/x, x!, xy, x1/y
Převody úhlů ve stupních, minutách, sekundách na desetinné číslo a zpět
Výpočty procent
Inženýrská notace ENG
Generátor náhodných čísel a náhodná celá čísla
Statistika
Pro statistiky poslouží funkce suma, směrodatná odchylka, regrese, permutace a kombinace.

Všeobecné údaje
Pevné pouzdro pro bezpečný přenos.
Napájení: AAA baterie.
Automatické vypínání.
Rozměry: 14 x 77 x 162 mm.
Hmotnost: 105g.

Do obchodu

Nejhledanější