srpen | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

CONGRESS (Zachování genetických zdrojů pro efektivní přežití druhu)

Zdroj dotace:

7.rámcový program

Harmonogram:

1.5.2010 - 30.4.2013

Celkové náklady:

1 140 421 EUR

Celková dotace:

991 810 EUR

Vedoucí partner:

Cardiff University, Cardiff, Velká Británie

Projektoví partneři:

Fondazione Edmund Mach, San Michele All´Adige, Itálie
University of Durham, Durham, Velká Británie
Turun Yliopisto, Turku, Finsko
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Francie
Stichting Naturalis Biodiversity Center, Leiden, Nizozemsko
Queen Mary and Westfield College, University of London, London, Velká Británie
Universita degli Studi di Ferrara, Ferrara, Itálie
Agencia Estatal Conseio Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, Španělsko
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg, Německo
Kobenhavns Universitaet, Kobenhavn, Dánsko
Koninklijke Maatschappij voor dierkunde van Antwerpen, Antwerpen, Belgie
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno, Česká republika

Zaměření projektu:

Genetická rozmanitost je Úmluvou o biologické diverzitě a Strategií ES o biodiverzitě uznána jako jeden ze tří základních prvků rozmanitosti života, přesto je v porovnání s dalšími dvěma složkami - druhy a ekosystémy - doposud slabě zastoupena na úrovni tvorby politiky. Konsorcium CONGRESS má za cíl napravit tuto situaci tím, že poskytne nástroje pro šíření, které mohou tvůrci politiky a manažeři ochrany pohodlně využít k začlenění genetické biodiverzity do jejich politického rámce. Projekt sestává ze 6 pracovních balíčků.
WP 1 - webový portál a jeho výstavba
WP 2 - databáze akademických pracovníků a profesionálních uživatelů, publikací, genetických dat o klíčových v Evropě ohrožených druzích
WP 3 - simulační nástroj pro manažery biodiverzity, který posoudí relevanci dat a odhalí procesy, jež mohou vést ke genetické erozi
WP 4 - modul rozhodovací matice, který umožní koncovým uživatelům zvolit optimální opatření z oblasti politiky a managementu vzhledem k získaným genetickým datům
WP 5 - balíčky informací a informační letáky, které budou přeloženy do mnoha evropských jazyků, jež mohou být sestaveny do manuálu
WP 6 - série workshopů v EU vč. přeshraničních seminářů a praktických demonstrací ve východní Evropě
Workshopy budou sloužit jako fóra pro diskusi obsahu portálu a budou řízeny poradenskou skupinou koncových uživatelů, která bude dohlížet na vývoj těchto nástrojů.

Internetové stránky projektu:

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/93526_en.html

 

MEGAPOLI (Velkoměsta: Emise, městské, regionální a globální znečištění ovzduší a klimatické efekty a integrované nástroje pro posuzování a zmírňování)

Zdroj dotace:

7.rámcový program

Harmonogram:

1.10.2008 - 30.9.2011

Celkové náklady:

5 094 507 EUR

Celková dotace:

3 398 989 EUR

Vedoucí partner:

Danmarks Meteorlogiske Institut, Kobenhavn, Dánsko

Projektoví partneři:

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek - TNO, Delft, Nizozemsko
Paul Scherrer Institut, Villigen, Švýcarsko
The Chancellor, Masters and Scholars of the University od Cambridge, Cambridge, Velká Británie
Arianet SRL, Milano, Itálie
Universität Hamburg, Hamburg, Německo
Helsingin Yliopisto, Finsko
MET Office, Exeter, Velká Británie
Foundation for Research and Technology Hellas, Heraklion, Řecko
Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česká republika
Leibniz Institut für Troposphärenforschung e.v., Leipzig, Německo
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Thessaloniki, Řecko
Universität Stuttgart, Stuttgart, Německo
King´s College London, London, Velká Británie
The University of Hertfordshire Higher Education Corporation, Hatfield, Velká Británie
Stiftelsen Nansen Senter for Fjernmaaling, Bergen, Norsko
Commission of the European Communities - Directorate General Joint Research Centre - JRC, Brussels, Belgie
Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.v., München, Německo
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO, Paris, Francie
Norsk Institutt for Luftforskning, Kjeller, Norsko
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, Francie
Ilmatieteen Laitos, Helsinki, Finsko
Organisation Meteorologique Mondiale, Geneve, Švýcarsko

Zaměření projektu:

Projekt MEGAPOLI sdružuje přední evropské výzkumné skupiny, vědecké nástroje state-of-the-art a klíčové hráče ze třetích zemí, aby prošetřil interakce mezi velkoměsty, kvalitou ovzduší a klimatem. Projekt MEGAPOLI bude překlenovat prostorové a časové stupnice, které propojují místní emise, kvalitu ovzduší a počasí s globální chemií atmosféry a klimatem.
Hlavními cíli jsou: (i) posoudit dopady velkoměst a míst velkého znečištění ovzduší na místní, regionální a globální kvalitu ovzduší, ii) kvantifikace zpětné vazby mezi kvalitou ovzduší velkoměst a změnou místního, regionálního a globálního klimatu, (iii) rozvoj lepších integrovaných nástrojů pro předpovědi znečištění ovzduší ve velkoměstech.

Internetové stránky projektu:

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/88856_en.html

 

SCWR-FQT (Nadkritický vodní reaktor - test kvalifikace paliva)

Zdroj dotace:

7.rámcový program

Harmonogram:

1.1.2011 - 31.12.2013

Celkové náklady:

2 830 750 EUR

Celková dotace:

1 500 000 EUR

Vedoucí partner:

Centrum výzkumu Řež s.r.o., Řež, Česká republika

Projektoví partneři:

Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem, Budapest, Maďarsko
Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Espoo, Finsko
Magyar Tudomanyos Akademia Kfki Atomenergia Kutatointezet, Budapest, Maďarsko
JRC -Joint Research Centre- European Commission, Brussels, Belgie
Siemens AG, München, Německo
Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Německo
Nuclear Research And Consultancy Group, Petten, Nizozemsko

Zaměření projektu:

Projekt SCWR-FQT navazuje na evropský projekt HPLWR Phase 2, realizovaný mezi lety 2006 a 2010, který se zaměřil na vytvoření evropského nadkritického vodou chlazeného reaktoru HPLWR. Rozsah paralelního projektu SCWR-FQT mezi Euratom a Čínou je navrhnout experimentální zařízení pro kvalifikaci paliva pro nadkritický vodou chlazený reaktor. Zařízení je určeno pro budoucí provoz výzkumného reaktoru LVR-15 v České republice. Výsledkem tohoto projektu budou všechny dokumenty potřebné pro vydávání licencí na FQT zařízení od českého regulátora. Pre-kvalifikace FQT zařízení bude zajištěna v Číně. Součástí tohoto projektu je i testování omezeného množství komerčně dostupných jaderných materiálů, které jsou kandidáty na opláštění paliva. Během setkání v Řeži v České republice v říjnu 2009 byl vytvořen evropsko-čínský projektový tým; širší vědecká spolupráce mezi EU a Čínou, společně se svými právními aspekty, byla projednána v průběhu semináře, který se konal v Pekingu v březnu 2010.

Internetové stránky projektu:

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/97437_en.html