září | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

LAB KITS FOR RT-PCR (Molecular Diagnostic Laboratory Kit Development and Processing)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.1.2006 – 1.1.2008

Celková dotace:

210 000 EUR

Vedoucí partner:

DYNEX LABORATORIES, s r.o., Praha, Česká republika

Projektoví partneři:

Academy of Sciences of the Czech Republic - Institute of Parasitology, České Budějovice, Česká republika
DYNEX SERVIS, spol. s r.o., Banská Bystrica, Slovensko

Zaměření projektu:

Tento projekt byl zaměřen na vývoj, výrobu a zavedení molekulárně-biologických diagnostik pro rychlou a citlivou diagnostiku virů a bakterií způsobujících onemocnění člověka nebo zvířat. Výběr konkrétních patogenů byl zvolen na základě potřeb a požadavků koncových zákazníků – klinických laboratoří se zřetelem na výběr těch patogenů, u kterých jsou běžné diagnostické postupy nevyhovující. Primárně byla pro řešení projektu zvolena Real Time PCR diagnostika původců Lymeské boreliózy z klinických vzorků a z materiálů tohoto přenašeče s ohledem na epidemiologickou identifikaci jednotlivých druhů.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/3661
http://www.dynex.cz/projekty#eureka-pcr


RDPCMSSMM (Research, Development and Processing of Computerised Measuring System for Soil Moisture Using the EIS Method)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.1.2007 – 1.1.2010

Celková dotace:

1 020 000 EUR

Vedoucí partner:

GEOTEST BRNO, INC., Brno, Česká republika

Projektoví partneři:

BASLER BAULABOR AG, Basel, Švýcarsko
HydroCosmos S.A., Billens, Švýcarsko
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basel, Švýcarsko
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Bratislava, Slovensko
Geotest Bratislava, spol. s r.o., Bratislava, Slovensko
Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká republika
Fachhochschule Nordwestschweiz, Basel, Švýcarsko
Industrielle Werke Basel, Basel, Švýcarsko
Water Research Institute of CNR National Reseach Council (CNR), Monterotondo, Itálie

Zaměření projektu:

Předmětem řešení projektu je realizace automatizovaného systému monitorování změn vlhkosti zemin. K dosažení uvedeného cíle byla vybrána nepřímá neinvazivní metoda sledování změn neelektrické veličiny prostřednictvím veličin elektrických. Jedná se o sledování elektrické impedance zemin elektrickou impedanční spektrometrií (EIS). Pozornost je věnována změnám elektrické vodivosti zemin vyvolaným jejich zatěžováním vodou. Uvažovány jsou zejména změny vlhkosti zemin způsobené jejich sací schopností a infiltrací vody (břehovou, indukovanou, ze srážek). Složitost problému spočívá zejména v nestacionárním proudění vody nenasyceným zemním prostředím. Experimentálně je prokázáno, že součinitel hydraulické vodivosti zeminy nenasycené je o 3 - 4 řády nižší než u zeminy nasycené.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/3838
http://eureka3838.com/


FORMINGTOOLS (New Design and Technological Solutions for Forming Tool)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.7.2003 – 1.2.2008

Celková dotace:

1 600 000 EUR

Vedoucí partner:

Pilsen Tools s.r.o., Plzeň, Česká republika

Projektoví partneři:

Konstrukční oceli, a.s., Kladno, Česká republika
Instytut mechaniki precyzyjnej (Institute of Precision Mechanics), Warsaw, Polsko
COMTES FHT, a.s., Dobřany, Česká republika
Universita Politecnica delle Marche/Istituto di Scienze Fisiche, Marche, Itálie

Zaměření projektu:

Cílem projektu je hospodárné zvyšování životnosti tvářecích nástrojů prostřednictvím aplikace pokročilých materiálů a zpracovatelských technologií, konstrukce lisovacích nástrojů a vložek a optimalizace technologií tváření.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/3030