Inovační mítink 4.11.2010 | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Regionální inovační mítink 4.11.2010

Dne 4.11.2010 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje pod záštitou RNDr. Víta Příkaského, náměstka hejtmana uskutečnil Regionální inovační mítink. Organizátorem byla ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., ve spolupráci s Libereckým krajem, Krajskou hospodářskou komorou Liberec, agenturou CzechInvest a společností Regionfo, s.r.o.

Hlavním bodem programu bylo představení projektu PROINCOR, jehož cílem je zlepšit inovační potenciál v sektoru malých a středních firem v regionu střední Evropy prostřednictvím provádění inovačních auditů. Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa, reg.č. projektu 2CE199P1.

Celý program jednání je ke stažení zde, jednotlivé prezentace a fotografie ze setkání zde .

V další části programu byl představen projekt Technologický profil ČR, jehož autorem je Asociace inovačního podnikání ČR a který představuje databázi kontaktů pro spolupráci v inovačním podnikání.

Dále byly prezentovány možnosti a zdroje financování inovací z Operačního programu Podnikání a inovace, další možnosti financování projektů pro malé a střední podniky (např. Komunitární programy), zazněla rovněž prezentace o podpoře rozvoje inovací v Libereckém kraji. Stručně byl prezentován i současný stav projektů akčního plánu Regionální inovační strategie Libereckého kraje. Krajská hospodářská komora prezentovala „Dotazník aplikací inovací, výzkumu a vývoje v privátním sektoru“, který je podkladem pro zpracovávanou Analýzu podnikatelského prostředí a prostředí výzkumu a vývoje v Libereckém kraji.