Organizační struktura projektu | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Orgány na úrovni projektu

řídící skupina (steering group) - členy jsou regionální projektoví manažeři všech projektových partnerů;
hlavní výkonný orgán, který přijímá rozhodnutí, monitoruje postup projektu a rozděluje zodpovědnost za jednotlivé aktivity mezi projektovými partnery

výbor poradců (advisory board) - členy jsou zástupci významných veřejných institucí všech PP; přezkoumává strategická rozhodnutí v projektu

mezinárodní skupina inovačních poradců (transnational innovation advisory group) - členy inovační poradci všech projektových partnerů, připravuje a reviduje metodiku inovačních auditů, slouží k výměně zkušeností a informací mezi jednotlivými inovačními poradci

koordinátor projektu (project coordinator) - odpovědný za organizaci celého projektu, je z organizace vedoucího partnera

finanční manažer (finance manager) - odpovědný za účetnictví projektu, finanční zprávy, rozpočet projektu, je z organizace vedoucího partnera

 

Organizace na úrovni projektového partnera - ARR

regionální projektový manažer (regional project manager) -  hlavní kontaktní osoba pro projekt, účastní se všech setkání projektových partnerů, vypracovává zprávy o realizaci projektu, organizuje aktivity projektového partnera

regionální finanční manažer (regional finance manager) - odpovědný za účetnictví projektu a podávání finančních zpráv vedoucímu partnerovi

projektový manažer (project manager) - zástupce regionálního projektového manažera, podílí se na vypracovávání zpráv o realizaci projektu, organizaci aktivit

inovační poradce (innovation advisor) -  odborník, který provádí ve firmách inovační audity, na začátku projektu byl vyškolen k provádění auditů podle jednotné metodiky

regionální inovační poradci (regional innovation advisors) - další inovační poradci budou vyškoleni v průběhu projektu inovačním poradcem

skupina regionálních inovačních poradců (regional innovation advisor group) - skupina bude vytvořena v průběhu projektu, bude diskutovat metodologii a analyzovat případové studie inovačních auditů, koordinovat regionální aktivity