energetika | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Spotřeba elektřiny v jednotlivých krajích

Informace o spotřebě elektřiny jsou vždy jedním ze základních ukazatelů stavu a vyspělosti ekonomiky i celé společnosti. V následující tabulce a grafu jsou uvedeny údaje za rok 2015 pro jednotlivé kraje rozčleněné na jednotlivá hospodářská odvětví.

Je zřejmé, že energeticky nejnáročnějším odvětvím je průmysl, který spotřebovává více než 31 % celkové spotřeby elektřiny. V Moravskoslezském kraji s vysokým podílem těžkých průmyslových odvětví je to téměř 49 % a v Ústeckém kraji téměř 44 %. V Karlovarském kraji činil podíl průmyslu v roce 2013 téměř 55 %, v letech 2014 a 2015 asi 28 %! Takto výrazný pokles může být způsoben pouze změnou ve statistickém výkaznictví. V Libereckém kraji je podíl 3.nejvyšší mezi kraji, téměř 40 %. Druhým nejnáročnějším sektorem na odběr elektřiny jsou domácnosti, které v roce 2015 spotřebovávaly více než 25 % celkové spotřeby. Největší podíl spotřeby domácností byl zaznamenán v Jihočeském kraji (přes 39 %), v Libereckém kraji byl asi 29 %, naopak nejmenší v průmyslových krajích Ústeckém a Moravskoslezském (16-17 %). Třetím nejnáročnějším odvětvím je široce definovaný sektor obchod, služby, školství a zdravotnictví s téměř 22 %. Samotná energetika, tedy obor, který elektřinu sám produkuje měl podíl na spotřebě přes 7 %. Bohužel údaje ve většině odvětví jsou do velké míry ovlivněny způsobem statistického výkaznictví, jinak nelze vysvětlit obrovské rozdíly mezi kraji.

Červeně jsou označeny údaje, kde oproti minulému roku došlo k poklesu spotřeby. Plošně napříč celou ČR se snížila spotřeba elektřiny v sektoru zemědělství, asi v polovině krajů úbytek zaznamenaly i sektory průmyslu a energetiky. Naopak spotřeba domácností rostla ve všech krajích.

Zajímavé jsou údaje o spotřebě elektřiny v domácnostech přepočtené na 1 obyvatele. Nejnáročnější na odběr elektřiny jsou dle tohoto ukazatele domácnosti ve Středočeském kraji, které spotřebovávají o zhruba 75 až 80 % více elektřiny než domácnosti v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Dále následují kraje Jihočeský, Královéhradecký a Liberecký. Výše spotřeby elektřiny v domácnostech zřejmě souvisí i se strukturou bytového fondu, neboť lze očekávat, že kraje s vyšším podílem bytových domů budou mít nižší relativní spotřebu elektřiny.

 
Zdroj: Energetický regulační úřad a ČSÚ