Design pro udržitelný rozvoj | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Design pro udržitelný rozvoj

Design pro udržitelný rozvoj (též udržitelný design) lze vymezit jako systematické začleňování principů udržitelného rozvoje (v oblasti ekonomické, sociální a environmentální) do procesu návrhu a vývoje produktu při zohlednění jeho celého životního cyklu. Principy udržitelného rozvoje si tu lze zjednodušeně představit jako udržitelné čerpání přírodních zdrojů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí i na společnost. Aby se design pro udržitelný rozvoj mohl prakticky uplatnit, musí být samozřejmě zachována funkčnost, estetické vlastnosti a další tradiční atributy produktu.

Design pro udržitelný rozvoj není jednotlivým nástrojem USV, ale spíše zastřešujícím konceptem, který v sobě zahrnuje zlepšení celého životního cyklu produktů. Zahrnuje v sobě tedy i fázi výroby a všechny nástroje USV, které se zaměřují na výrobní procesy.

Přínosy designu pro udržitelný rozvoj rostou s včasností jeho aplikace (prevence je tím účinnější, čím dříve je systematicky použita v procesu přípravy nového projektu – od prvního konceptu po projektovou dokumentaci a realizaci). Aplikací designu pro udržitelný rozvoj lze dosáhnout velké škály přínosů v jednotlivých fázích životního cyklu a v jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje. Například podniky, které mapují životní cyklus svých produktů, a především pak dopady tohoto životního cyklu na zájmy pro ně důležitých zájmových skupin, jsou schopny vyhnout se nepříjemným překvapením nebo přijít s možnostmi inovací, které z pohledu výroby ani samotného produktu nejsou patrné.

zpět